حسن ریوندی - تقلید صدا و هم خوانی خنده دار و طنز آمیز بدل شهرام شکوهی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-یه تمرین و صداسازی با علیرضا مسلمی زیبایی در هر چیزی هست، اگر بخواهی که ببینی تمرین و صدا سازی