حسن ریوندی - صدا سازی بسیار عجیب و خنده دار

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-کلیپ صداسازی امروز می تونم بگم یکی از کارهای بسیار قوی و زیبای حسن ریوندی عزیز هست که از صداسازی و دیالوگهای مختلفی استفاده شده .ترکیب مجری گری ، طنز و تقلید صدا از فاکتورهای اصلی یک شومن قوی هست که نمونه ای از آن را می توانیم در کلیپ زیر مشاهده کنیم .