حسن ریوندی - آهنگ زیبای علی رضا عصار

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-آهنگ خاطره انگیز و زیبای ( ای کاروان ) علیرضا عصار رو همه ایرانیان می شناسند ، اینبار حسن ریوندی از عصار می خواند .تقلید صدای عصار یکی از کارهای قوی آقای ریوندی است که در هنگام اجرا ، تشویق ها و عکس العمل تماشاچیان خود گواه بر این موضوع است .e