حسن ریوندی - تقلید صدای خنده دار و شنیدنی محمد علزاده

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-تقلید صدای بسیار دیدنی محمد علیزاده توسط حسن ریوندی و علیرضا مسلمی که پیشنهاد می کنم حتما ببینید قسمت های بسیار جالب و دیدنی در آن گنجانده شده