حسن ریوندی - جشن کمدی و شومنی های خنده دار حسن ریوندی در ایرانیان

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-اجرای فوق العاده و بسیار جدید حسن ریوندی در فروشگاه ایرانیان تهران در این کلیپ شاهد طنز و شومنی وتقلید صداهای گوناگون خواهید بود .