حسن ریوندی - تقلید صدای خنده دار و بسیار باحال

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-به درخواست دوستان و مخاطبین محترم قسمتی از اجرای قدیمی آقای حسن ریوندی را آماده کردیم، این اجرا مربوط میشود به حدود ۱۰ سال پیش که قسمت های طنز و تقلید صدای مختلفی گنجانده شده است که امیدوارم مورد نظر شما واقع گردید