حسن ریوندی - خنده دار ترین جوک ها و تقلید صدا

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-اجرای طنز و شوخی های بسیار شنیدینی حسن ریوندی