حسن ریوندی - خنده دارترین تقلید صدا و کل کل حسن ریوندی و هاشمی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-قسمتی از اجرای مشترک و بسیار پر هیجان حسن ریوندی و سیدجواد هاشمی را آماده کردیم که بسیار دیدنی است