حسن ریوندی - به یاد مرتضی پاشایی عزیز - تالار بزرگ کشور

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-به یاد مرتضی پاشایی عزیز ...یه نفر که از تمام مهربانی های دنیا ،تنها تـــــــو را بـــاور دارد ...تالار بزرگ کشور ....