حسن ریوندی - خنده دار ترین شوخی ها و کل کل های طنز حسن ریوندی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-کلیپ طنز بسیار زیبای امروز از حسن ریوندی است که طبق معمول چند آیتم زیبا در این کلیپ گنجانده شده است که امیدواریم موجبات شادی شما خوبان را فراهم سازد