حسن ریوندی - تقلید صدای بسیار دیدنی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-شومن و تقلید صدای ایران - آهنگ زیبای منو ببخش از ناصر عبداللهی را بازخوانی کرده است