حسن ریوندی - تقلید صدای ناصر عبداللهی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-ویدئوی بالا ، تقلید صدای بسیار زیبایی است از حسن ریوندی آهنگ یا فاطمه بنت نبی ....... برای دانلود کارهای بیشتر