حسن ریوندی - قسمتی از نظر مشترک حسن ریوندی با هومن حاجی عبداللهی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-حسن ریوندی مهمان برنامه مثلث از شبکه تهران بود ، این ویژه برنامه مربوط به راهنمایی و رانندگی است ، آیتم ها و دیالوگ های بسیار خنده دار و جالبی ما بین مجری ( هومن حاجی عبداللهی ) و حسن ریوندی رد و بدل شد که پیشنهاد می کنیم حتما این کلیپ را ببینید ...