حسن ریوندی - خنده دار ترین استند آپ تهران ی داریوش و تتلو

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-جوک ها و برنامه ی شاد و خنده دار حسن ریوندی در تهران - از تقلید صدای داریوش تا امیر تتلو