حسن ریوندی - عجیب ترین خواستگاری نسل امروزی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-زن :یادته وقتی اومدی خواستگاریم بهت گفتم واسه چی میخوای با من ازدواج کنی چی گفتی؟مرد :اره یادمه گفتم میخوام یکیو خوشبخت کنمزن :پس چرا نکردی؟مرد :خوشبخت کردم دیگه...زن :کیو؟مرد :همون بدبختی که ممکن بود به جای من با تو ازدواج کنه