حسن ریوندی - کار های خطرناک و ضایع مردان ایرانی در استخر

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-قسمتی بسیار جالب و دیدنی از کنسرت حسن ریوندی که پیشنهاد می کنیم حتما ببینید ، آیتم های بسیار متنوعی در آن اجرا شده است .