حسن ریوندی - سحر قریشی و صحبت های جنجالی اش در برنامه ی رشید پور

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-سحر قریشی با سوتی ها و گاف هایی که در برنامه دید در شب رضا رشیدپور داشت باعث تعجب طرفدارانش شد. به این گاف ها و سوتی های جنجالی سحر قریشی واکنش نشان داد