حسن ریوندی - کلیپی از جوکهای جدید و سوتی های خنده دارتوسط حسن ریوندی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-بخشی از اجرای جدید حسن ریوندی در نیمه ی شعبان ۹۲ که قسمت ها و آیتم های بسیار متنوع در آن گنجانده شده است که امیدوارم از دیدن آن لذت ببرید .