حسن ریوندی - کلیپ مخصوص خانم های ایرانی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-دوست دارم پیر شدم برم تو معاملات ملکیا بشینم به عنوان بی طرف فقط معامله به هم بزنم.