حسن ریوندی - خاطره ی خنده دار آمپول زدن ایرانی ها اس

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-من بهترم یا ثروت؟؟............ثروت رو انتخاب کردید نه؟از این به بعد هم به ثروت بگید براتون پست بزاره