حسن ریوندی - دختر زیبا روی پارسی و عشق جاودانه ی کوروش بزرگ

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-روزی دختری زیبا نزد کوروش کبیر رفت وبه او گفت : من عاشق تو شدم با من ازدواج کنکوروش به دخترک گفت : من شایسته ی تو نیستم من برادری دارم که زیبا و جوان استاو شایسته ی شماست الان پشت شما ایستاده دختر برگشت وپشت خود را نگاه کرد اما کسی نبود کوروش به او گفت اگر عاشقم بودی برنمی گشتی