حسن ریوندی - خنده دار ترین شوخی و کل کل برنامه زنده ی معین

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-امروز یکی از اجراهای بسیار دیدنی و پر هیجان حسن ریوندی و مجری خوب کشورمان سیدجواد هاشمی را انتخاب کردیم