حسن ریوندی - معمای خنده دار مردان ایرانی ی فیلسوف بزرگ

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-اجرای جدید و آیتم های طنز و استند آپ کمدی حسن ریوندی در تهران