حسن ریوندی - یکی از بهترین استند آپ کمدی حسن ریوندی در این کلیپ

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-کلیپ نسبتا طولانی از اجراهای بی نظیر آقای ریوندی را برای علاقه مندان به کارهای ایشان آماده کردیم ... این اجرا در سالن وزارت کشور انجام شده است و ترکیبی از کارهای طنز و لطیفه گویی و صداسازی است که تقدیم شده به همه علاقه مندان شده است .