حسن ریوندی - قسمت دوم مسابقه ی خند با داوری حسن ریوندی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-امروز قسمت دوم کلیپ ( مسابقه تقلید صدا ) را برای این پست در نظر گرفتیم که دو نفر از تماشاچیان در حال تمرین برای تقلید صدا هستند... البته این مسابقه خالی از خنده و شوخی طنز هم نیست ... مطئنا دیدن این کلیپ بسیار زیبا را به همه عزیزان پیشنهاد می کنیم .