حسن ریوندی - تقلید صدا های بسیار جالب و جوک جدید

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-طنز و شومنی جدیدی از اجرای سال ۹۰ حسن ریوندی را برای این پست آماده کردیم ، این کار مربوط می شود به جشن بانک ملت ، که شما شاهد جوک و لطفه های طنزآلود و زیبایی خواهید بود.امیدوارم با دیدن این کلیپ لحظاتتان شاد و لبانتان خندان شود.