حسن ریوندی - گفتگوی دیدنی وخنده دارحسن ریوندی به همراه احسان علیخانی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-کلیپ بسیار دیدنی و طنزی رو امروز براتون آماده کردیم از بداهه گویی های بسیار دیدنی و خنده دار حسن ریوندی ......... با توجه به سوژه های بداهه ای که در اجراها پیش می آید هدایت درست و طنزآلود این اتفاقها همیشه شادی و تنوع خاصی را در مراسم ها ایجاد می کند .