حسن ریوندی - اجرای زیبا حسن ریوندی در فضای آزاد میدان آزادی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-اجرای برنامه شومنی در میدان آزادیاز برنامه های بسیار دیدنی و جالب آقای ریوندی ، اجرای ایشان در میدان آزادی است که حضور جمع کثیری از مردم باعث شور نشاط بیشتر برنامه شده .آقای حسن ریوندی شومن و صحنه گردانی و طنز را به هم آمیخته تا زیبایی برنامه ایشان دوچندان شود نشاط مخاطبان در این مراسم گویای این واقعیت است