حسن ریوندی - صحبت های طنز حسن ریوندی درباره ی مردان بیچاره

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-اجرای برنامه های طنز ، کمدی و به خصوص خنداندن مردم ، همیشه جزو کارهای حساس بوده و نیاز به مطالعه ، روانشناسی و در نظر گرفتن علایق و سلیقه های مردم دارد . البته در هر کاری به دست آوردن رضایت همه ی مردم امری غیرممکن است چون مردم حق دارند عقاید خاص خود را داشته باشند .