حسن ریوندی - شوخی خنده دار حسن ریوندی با یکی از آهنگ های بنیامین

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-بنیامین بهادری رو حتما می شناسید !کلیپ زیر قسمت طنزی از حسن ریوندی هست که مشغول شوخی با یکی از کارهای آقای بنیامین بهادری ست.