صحنه های خنده دار از کار های احمقانه مردم

همه انسان ها در قسمت هایی از زندگی خود دست به کار های احمقانه ای می زنند که گاهی اوقات موجب می شود تا صدمات بزرگی به آن ها وارد شود . این ویدیو بسیار جالب و خنده دار به برخی از این کار ها پرداخته است