حسن ریوندی - استند آپ کمدی خنده دار و بسیار دیدنی دختر ایرانی وپسرها

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-پسرا ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪانشون:ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﻫﺮ چرت و پرتى می نوﺷﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﮑﯽ ﻻﯾﮏ می کردم کلیپ ( استند آپ کمدی تهران ) رو هم ببنید !