حسن ریوندی - خنده دار ترین کلیپ و شوخی های حسن ریوندی با امیر افشار

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-کلیپ طنز و شوخی امروز مربوط میشه به شوخی و طنز حسن ریوندی و مجری خوب کشورمان آقای افشار که حتما دیدن این کلیپ رو به شما عزیزان پیشنهاد می کنیم .