حسن ریوندی - خنده دار ترین سوتی ها و لطیفه های جدید حسن ریوندی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-قسمتی از کنسرت خنده ی یزد ، در این اجرا آیتم های بسیار جدید و ویژه ای قرار دارد که پیشنهاد میک نیم حتما ببینید