حسن ریوندی - آخر عاقبت فیلم عروسی دیدن در ایران-حسن ریوندی برج میلاد

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-طرف به خانومش پیامک داد: من سر کارم، تا ده دقیقه دیگه میام خونه. اگه نیومدم این پیامکو دوباره بخون!؟