حسن ریوندی - جوک و لطیفه های خیلی باحال و شاد حسن ریوندی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-اجرای فوق العاده جال و دیدنی حسن ریوندی - آخر خنده