حسن ریوندی - جوک های خنده دار و شوخی های بامزه ی حسن ریوندی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-کلیپ سراسر شاد و خنده داری رو آماده کردیم از اجرای آقای حسن ریوندی در یکی از کاخ های قدیمی تهران ، در این ویدئو جوک ها و لطیفه های مختلفی رو از زبان ایشان شاهد خواهید بود