حسن ریوندی - خنده دار ترین طنز و کمدی ویژه ی سال جدید و گرانی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-طنز و کمدی جدید نوروزی حسن ریوندی در باره ی گرونی و آجیل و پسته و ....حتما این استند آپ کمدی رو ببینید