حسن ریوندی - جوک و بداهه گوی های طنز حسن ریوندی به همراه فرزاد حسنی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-کلیپ بداهه گویی بسیار جالب و خنده داری رو امروز انتخاب کردیم از حسن ریوندی که در بین نخبگان موسسه اکسین اجرا کرده است ، قابل ذکر است که مجری برنامه آقای فرزاد حسنی است