حسن ریوندی - جوک های خنده دار درباره بچه ها

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-مادراى این دوره و زمونه واسه تربیت بچه ها از بسته آموزشی بالا بالا استفاده میکنن!!قدیما ننه ما از یه پکیج اموزشى که شامل:دمپایى, یه متر شلنگ, فلفل قرمز, قاشق داغ و.... استفاده میکرد!!