حسن ریوندی - جوک و طنز احسان علیخانی و حسن ریوندی - خنده دار

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-طنز و شوخی سه مجری خوب کشورمان ( علیخانی، سلوکی و ریوندی ) را برای شما خوبان در نظر گرفته ایم