حسن ریوندی - صحبت های خنده دار و جوک و لطیفه های باحال حسن ریوندی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-قسمتی از ویدئوی طنز و شومنی حسن ریوندی،. در این ویدئو شاهد لحظات بسیار دیدنی و شادی خواهید بود