حسن ریوندی - خنده دار ترین و باحالترین جوک ها و شومنی های حسن ریوندی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-طنز و جوک های بسار جدید حسن ریوندی در نمایشگاه بین المللی تهران اجرای جدید حسن ریوندی در نمایشگاه بین المللی تهران ، در این ویدئو شاهد طنز و لطیفه های جدید خواهید بود