اطلاعات جدید از عطسه مهران مدیری

موضوع شوخی سریال جدید مدیری در شبکه خانگی مهران مدیری با مجموعه ای ۱۰ قسمتی به نام عطسه مهران مدیری در فاصله تعطیلی مجموعه ی جدید -در حاشیه-کارتازه ای رو آماده کرده مجموعه ای به سبک شوخی کردم با آیتم های کوتاه با نگاهی انتقادی به مشکلات اجتماعی توی ای