کودکان اوتیسمی را بیشتر بشناسید

اوتیسم شرایطی است که بر نحوه پردازش اطلاعات در مغز تاثیر می گذارد. صبور بودن و درک کردن افراد اوتیسمی می تواند کمک بزرگی برای آنان باشد.