کاهش فشار خون با تغذیه سالم

بیماری فشارخون در زنان بسیار مهم است، به ویژه هنگامی که زنان به سن یائسگی می رسند. خطر ابتلا به بیماری فشار خون در زنان پیش از یائسگی کمتر است. هنگام یائسگی با کاهش میزان هورمون استروژن، خطر ابتلا به بیماری فشار خون در زنان برابر با مردان می شود. البته عل