شوهر بداخلاق چاقتان می کند !

تمام عمر مواظب تناسب اندامتون بودید؟ حالا درست بعد از ۵۰-۴۰ سال با وجود همه تلاش هاتون بدهیکل شدین؟