آشپزی - مرغ سوخاری تند هندی

ویدیو های آشپزی ایرانی - پودر فلفل قرمزی که در این غذا بکار برده میشود ترکیبی از فلفل قرمز تند و فلفل قرمز دلمه ای میباشد