آشپزی - فلافل

ویدیو های آشپزی ایرانی - فلافل غذایی است که در جنوب کشور عزیزمان به نام فلافل بندری عرضه میشود . در دیگر کشورها فلافل لبنانی معروف است . ماده اصلی فلافل نخود است ، اما در جاهای مختلف مواد دیگری مثل سیب زمینی ، باقلا ، سبزی و...... به آن می افزایند