آشپزی ایرانی - ته چین دو رو

ویدیو های آشپزی ایرانی - این ته چین را در تابه های دو رو میتوانید آماده کنید . در این ویدئو با گوشت چرخکرده آماده شده ، شما میتوانید با گوشت تکه ای ، مرغ وماهی هم آنرا بپزید .